Tarieven

Tarieven 1 januari 2024

   
Jaar Abonnementen

Basic 1 x per week Mat Pilates  € 45 
Basic 1 x per week Reformer Pilates  € 79  
Pro 2 x per week Mat Pilates € 89 
Gold 1 x per week Mat en 1 x per week Reformer € 115 

Rittenkaarten

Losse Mat Pilates les € 13,50 ( proefles € 8)
Losse Reformer les € 21,50 ( proefles € 16)
6 rittenkaart Mat Pilates € 75
12 rittenkaart Mat Pilates € 140
6 rittenkaart Reformer € 120
12 rittenkaart Reformer € 240